طراحی سایت
يكشنبه 9 حمل 1394.
امروز:
الأحد 9 جماد ثاني 1436.
مطابق:
Mar 29 2015.
برابر با:
SayahOnline
تازه ترین مطالب

نکته ها

با کمی جدیت و استفاده از یک تکنیک درست می توانید به مدت یکماه هر روز ۴۵۰ گرم از وزن خود را کاهش دهید.

ادامه مطلب...

گالری عکس

Have no items! Please recheck module config!

تبلیغات

وضعیت آب و هوا

تا قسمتی ابری

17°درجه

امروز کابل

تا قسمتی ابری
دوشنبه ۹°درجه / ۱۸°درجه اکثرا ابری
سه شنبه ۱۰°درجه / ۱۸°درجه اکثرا ابری

با ما در فیس بوک ملحق شوید

آخرین ویدیو ها

درگیری میان شکیبا هاشمی و لیلما حکیمی در پارلمان افغانستان

صفحه زیر را لایک کنید

وضعیت حاضرین

ما 133 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

سیاح آنلاین | SayahOnline

برای دانلود کلیک کنید

كتب نصاب تعليمى وزارت معارف افغانستان

صنف اولصنف دوهمصنف سومصنف چهارمصنف پنجمصنف ششم
علوم دینی علوم دینی ح حسن خط هنررسامی پشتو علوم دینی ح
دری علوم دینی ج دری ساینس دری علوم دینی ج
ریاضی دری علوم دینی ح انگلیسی انگلیسی انگلیسی
مهارت ها ریاضی علوم دینی ج پشتو اجتماعیات ریاضی
هنررسامی هنررسامی هنررسامی اجتماعیات علوم دینی ح پشتو
حسن خط مهارت ها مهارت ها حسن خط علوم دینی ج هنررسامی
  حسن خط ریاضی دری ساینس ساینس
      علوم دینی ح ریاضی دری
      علوم دینی ج هنررسامی اجتماعیات
      ریاضی حسن خط حسن خط

 

صنف هفتمصنف هشتمصنف نهمصنف دهمصنف یازدهمصنف دوازدهم
عربی ریاضی ریاضی تفسیر تفسير شريف علوم دینی
م. مدنی عربی عربی بيولوژي بيولوژي جعفری
حرفه بیالوژی انگلیسی كيميا كيميا پشتو
هنررسامی پشتو بیالوژی كمپيوتر كمپيوتر دری
بیالوژی جغرافیه پشتو فرهنگ فرهنگ تاریخ
پشتو م. مدنی جغرافیه دري دري جغرافیه
جغرافیه علوم دینی م. مدنی جغرافيه جغرافيه ریاضی
علوم دینی جعفری علوم دینی جيولوژي تعليمات اسلامي بیالوژی
جعفری تاریخ جعفری تعليمات اسلامي جعفری فزیک
ریاضی هنررسامی تاریخ جعفری تاريخ کیمیا
تجوید تجوید هنررسامی تاريخ رياضي  
تاریخ حرفه تجوید رياضي پشتو  
فزیک فزیک حرفه پشتو فزيك  
کیمیا کیمیا فزیک فزيك معلومات مدني  
لسان دری لسان دری کیمیا      
    لسان دری      

 

 

رهنماي انتخاب رشته پوهنتون ها براي امتحان کانکور سال 1391-1392


پوهنتون ها

پوهنحي

ديپارتمنت

کود نمبر

پذيرش

 

پوهنتون ها

پوهنحي

ديپارتمنت

کود نمبر

پذيرش

پوهنتون کابل

اقتصاد

 عمومي

001

350

پوهنتون پولي تخنيک.

ساختماني

ساختمان هاي صنعتي و مدني

066

050

شرعيات براي اناث

تعليمات اسلامي دختران

002

120

مهندسي

067

050

زمين شناسي

هايدرو مترولوژي

003

100

هايدروليک ساختمانهاي هايدروليک 

068

050

جيولوجي

004

100

ساختمان هاي ترانسپورتي

069

050

محيط زيست

005

100

آبرساني و محيط زيست  

070

050

جغرافيه

006

100

شهرسازي 

240

050

حقوق

 عمومي

007

360

جيولوجي و معادن

نفت و گاز

071

050

علوم اجتماعي

تاريخ عمومي

008

100

استخراج معادن

072

050

بشر شناسي و باستان شناسي

009

100

اکتشاف معادن

073

050

فلسفه و جامعه شناسي

010

100

جيوديزي انجنيري

074

050

هنر هاي زيبا

تياتر

011

100

تکنالوژي کيمياوي

تکنالوژي موادعضوي

075

050

موسيقي

012

080

تکنالوژي مواد غير عضوي

076

050

 سينما

013

080

تکنالوژي مواد غذايي

077

050

مجسمه

014

080

کمپيوتر انفورماتيک

آي تي

078

050

گرافيک

015

080

کمپيوتر انفارميشن ساينس

079

050

نقاشي

016

080

کمپيوتر انجنيرنگ

080

050

نمايشنامه

233

080

الکتروميخانيک

تامين برق

081

050

زبان ادبيات

فرانسوي

017

060

اتوميخانيک

082

060

آلماني

018

060

انجنيري منابع آب ومحيط زيست

آبياري انجنيري 

241

060

جاپاني

019

060

آب رساني و انجنيري هايدروليک 

242

060

انگليسي

020

150

مجموعه ظرفيت پوهنتون پوليتخنيک

 

1030

ترکي

021

080

پوهنتون طبي کابل.

معالجوي

عمومي

083

180

پشتو

022

160

ستوماتولوژي

عمومي

084

140

دري

023

160

صحت عامه

عمومي

085

120

عربي

024

080

نرسنگ 

60نفر ذکور و 80 نفر اناث 

086

140

روسي

025

120

متمم طبي

تکنالوژي لابراتوار

087

050

روانشناسي و علوم تربيتي

اداره و منجمنت تربيتي

026

080

انستيزي

088

050

روانشناسي

027

080

طب نظامي

معالجوي

089

040

پيداگوژي

028

080

صحت عامه

090

010

مشاور و رهنمايي 

234

080

مجموعه ظرفيت پوهنتون طبي کابل

 

730

ژورناليزم

عمومي

029

200

پوهنتون ننگرهار

ادبيات

عمومي

091

400

انجنيري

سيول

030

100

اقتصاد

عمومي

092

200

برق

031

070

انجنيري

عمومي

093

100

ميخانيک

032

070

تعليم و تربيه

عمومي

094

600

مهندسي

033

060

حقوق

عمومي

095

200

فارمسي

عمومي

034

140

زراعت

عمومي

096

250

کمپيوتر ساينس

عمومي

035

230

شرعيات

80 نفر ذکور و 80 نفر اناث

097

160

وترنري

عمومي

036

120

طب

عمومي

098

120

زراعت

عمومي

037

350

وترنري

عمومي

099

100

ساينس

عمومي

038

450

ساينس

عمومي

100

250

اداره عامه

عمومي

039

100

کمپيوتر ساينس

عمومي

101

100

کيميا

عمومي

040

150

ژورناليزم

عمومي

102

150

محيط زيست 

منابع طبيعي 

235

100

اداره عامه 

عمومي

243

150

اداره حوادث

237

100

مجموعه ظرفيت پوهنتون ننگرهار

 

2780

مجموعه ظرفيت پوهنتون کابل

 

5600

پوهنتون کنر

زراعت

عمومي

103

160

 پوهنتون تعليم و تربيه

زبان و ادبيات

دري

041

090

شرعيات

عمومي

104

160

انگليسي

042

090

تعليم و تربيه

عمومي

105

350

پشتو

043

100

کمپيوتر ساينس

عمومي

106

130

عربي

044

060

مجموعه ظرفيت پوهنتون کنر

 

800

روسي

045

100

پوهنتون لغمان

ادبيات

عمومي

107

160

علوم اجتماعي

تاريخ

046

060

زراعت

عمومي

108

160

جغرافيه

047

060

تعليم و تربيه

عمومي

244

160

جامعه شناسي

048

060

مجموعه ظرفيت پوهنتون لغمان

 

480

علوم و فرهنگ اسلامي

049

060

پوهنتون خوست

زراعت

عمومي

109

320

علوم طبيعي

رياضي

050

070

حقوق

عمومي

110

220

فزيک

051

070

شرعيات

عمومي

111

130

کمپيوتر ساينس

052

070

اداره و تجارت

عمومي

112

200

کيميا

053

070

تعليم و تربيه

عمومي

113

600

بيولوژي

054

070

ژورناليزم

عمومي

114

200

محيط زيست و تعليمات صحي 

238

070

کمپيوتر ساينس

عمومي

115

150

تعليمات مسلکي

روانشناسي

055

050

طب 

عمومي

116

140

تعليم و تربيه 

056

050

وترنري

عمومي 

245

120

تعليمات اختصاصي

روانشناسي ناشنوايان

057

050

انجنيري

عمومي

118

150

روانشناسي نابينايان

058

050

ادبيات

عمومي

119

250

روانشناسي عقب ماندگان

059

050

مجموعه ظرفيت پوهنتون خوست

 

2480

تربيت بدني

90 نفر ذکور و 50 نفر اناث

060

140

پوهنتون کندهار

انجنيري 

عمومي

120

100

مجموعه ظرفيت پوهنتون تعليم و تربيه کابل

 

1490

تعليم و تربيه

عمومي

121

600

پوهنتون پکتيا

انجنيري

عمومي

061

120

 بلوپي 

231

030

حقوق

عمومي

062

120

زراعت

عمومي

122

160

تعليم و تربيه

عمومي

063

550

طب

عمومي

123

100

طب

عمومي

064

120

اقتصاد

عمومي

124

150

زراعت

عمومي

065

300

شرعيات

عمومي

125

100

ادبيات 

عمومي

239

200

ژورناليزم

عمومي

126

120

مجموعه ظرفيت پوهنتون پکتيا

 

1410

حقوق 

عمومي 

246

100

 

 

 

   

اداره عامه 

عمومي 

247

100

 

 

 

   

مجموعه ظرفيت پوهنتون کندهار

1560

 

نماز استخاره چیست و چگونه صورت می گیرد؟

IMAGE

استخاره یعنی طلب خیر کردن، و هر کس قصد انجام کار مهمی نمود، مستحب است در مورد آن از خداوند متعال طلب خیر... Read More...

اعجاز علمی و عددی قرآن عظیم الشان

IMAGE

قرآن كتاب هدایت است: یا أَیهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِی... Read More...

دانستنيهاي كلي افغانستان

نام عرفی: افغانستاننام رسمی: جمهوری اسلامی افغانستاننام بین المللی: AFGHANISTANدین رسمی: دین مقدس اسلامزبان... Read More...

اقتصاد و منابع زیر زمینی افغانستان

IMAGE

اقتصاد، رفتار خاص انسان است كه خواستن ارزش‌يابي و انتخاب در زمينه‌ي توليد توزيع و مصرف توأم باشد و... Read More...

افغانستان از زمان یفتلی‌ها تا دوره‌ی مستقل اس...

IMAGE

افغانستان در زمان یفتلی‌ها (۴۲۵-۵۶۶میلادی) چنانچه در مطلب گذشته (افغانستان از گذشته دور تا قرن ششم قبل... Read More...

تاریخچه آیین بودایی و اوضاع عمومی آن در افغانس...

IMAGE

درعصر “هیون‌تسنگ” که اوایل ظهور اسلام بود، آیین بودایی (بودا) مذاهب متعدد داشته وتا هژده مذهب درآن... Read More...

دانلود فایل اکسل نتایج امتحان کانکور روزانه سا...

IMAGE

دانلود تمامی نتایج امتحان کانکور روزانه سال 1393 - 1394 کابل و ولایات را در قالب فایل اکسل برای شما آماده... Read More...

نتایج امتحان کانکور روزانه سال 1393 - 1394 امروز سه...

IMAGE

وزارت تحصیلات عالی کشور نتایج امتحان کانکور سال ۱۳۹۳ را امروز سه‌شنبه اعلام کرد. از اشتراک کننده‌گان... Read More...

سوالات فورم های کانکور کابل و ولایات سال 1390 - 1391...

IMAGE

مجموعه سوالات فورم های امتحان کانکور کابل و ولایات سال 1390 - 1391 با کلید مکمل جوابات (گنجینه کانکور) از 50... Read More...

سوالات جدید کیمیا برای کانکور از نصاب جدید

68 سوال جدید مضمون کیمیا برای امتحان کانکور از نصاب جدید وزارت معارف برای دانلود ابتدا وارد سایت شوید اگر... Read More...

فورم کانکور دور ششم کابل سال 1393

IMAGE

فورم دور ششم امتحان کانکور روزانه ولایت کــابـل سال 1393 - 1394 با کلید مکمل جوابات  (توجه: سیاح آنلاین در... Read More...

فورم کانکور روزانه دور پنجم ولایت کابل سال 1393

IMAGE

فورم دور پنجم امتحان کانکور روزانه ولایت کــابـل سال 1393 - 1394 با کلید مکمل جوابات  (توجه: سیاح آنلاین در... Read More...

واقعیت خدمت در افغانستان چگونه است؟

IMAGE

عامل های که در پیشرفت و رفاه یک جغرافیا میتواند موثر واقع شود خدمت کارمندان دولتی آن سرزمین است. خدمت... Read More...

ایزابل ماتیک کارگردان زن فرانسوی پس از واقعه ش...

IMAGE

به گزارش سیاح آنلاین، به نقل از آن اسلام، ایزابیل ماتیک «Isabelle Matic»، کارگردان زن فرانسوی پس از واقعه... Read More...

اسلامی اقتصاد او د پیسو اقتصادی سیاستونه

IMAGE

اقتصادی سیاستونه Economic Policies د یو هیواد اقتصادی سیاستونه د مختلفو سیاستونو مجموعه ته وویل کیږی چې د پیسو... Read More...

راهکار های توسعه اقتصادی از دیدگاه علمای علم ا...

IMAGE

نام کتاب کینز (نظریه عمومی اشتغال، پول و بهره) پیام خاصی دارد و آن اینکه نه نظریه پیشین کلاسیکی و... Read More...

رحمت و هدایتگری حضرت محمد صلی الله علیه وسلم

IMAGE

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد..... Read More...

رسول الله صلی الله علیه وسلم در دوران جوانی و ن...

IMAGE

نبی اکرم -صلى الله علیه وسلم- در دوران جوانی و نوجوانی، بهترین ویژگی‌های موجود در طبقات مختلف مردمان را... Read More...

د لوط علیه السلام کیسه په قران كی

IMAGE

مخکې مو یاد کړل چې ابراهیم علیه السلام د حران له ښاره هجرت وکړ کوم چې د مابین النهرین د هیوادو شمالي لوري... Read More...

د فرعون او د هغه د قوم برخلیک

IMAGE

هغه کړاوونه چې فرعونیان پرې مبتلا شولد موسی علیه السلام نیک نصیحت فرعون او د هغه قوم ته کومه ګټه ونه... Read More...

بورس های تحصیلی کشور ترکیه برای سال 2015 - 2016

IMAGE

برای مطالعه این مطلب به زبان پشتو اینجا را کلیک کنید      ثبت نام در بورس های تحصیلی در مقاطع لسانس،... Read More...

د ۲۰۱۵ كال د لېسانس، ماسټرۍ او دوكتورا په سويه ...

IMAGE

برای مطالعه این مطلب به زبان دری (فارسی) اینجا را کلیک کنید. د ۲۰۱۵ كال د لېسانس، ماسټرۍ او دوكتورا په... Read More...

هفت نکته مهم برای حفاظت جلد در هوای سرد

IMAGE

هنگامی که ماه های سرد سال می رسند، درجه حرارت پایین شده و هوای خشک میشود مواجه شدن جلد خصوصا جلد صورت ،... Read More...

جسد مومایی دختر 15 ساله پس از 500 سال کشف شد

IMAGE

جسد مومیایی دختر 15 ساله به همراه دو بچه کوچکتر که بیش از 500 سال از مرگش می‌گذرد در نمایشگاهی در آرژانتین... Read More...

تعصب چیست و عامل های شکل دهنده آن کدام ها اند؟

IMAGE

بسم الله الرحمن الرحیم چکیده تعصب و عصبیت در اصل از ماده ”عصب” به معنی رگها و پی‌هایی است که مفاصل را به... Read More...

طرز دید شهروندان افغانستان به سوی زن چگونه است...

IMAGE

چکیده زن موجودی که بشریت را از هلاکت نجات داده و باعث ازدیاد و تکثیر نسل انسان در روی کره خاکی شده است.... Read More...

ذخایر معدنی افغانستان

IMAGE

سرزمين افغانستان معادن بي شماري دارد كه بعضي آنها كشف و دوره هاي سروي و اكتشافي را پشت سر گذاشته و آماده... Read More...

دریاچه های افغانستان

IMAGE

دریاچه های افغانستان از نظر ترکیب به دو دسته تقسیم می شوند: - دریاچه های شور: آب ایستاده غزنی،دریاچه... Read More...

آخرین ویدیو ها

آخرین مطالب اضافه شده

تعصب چیست و عامل های شکل دهنده آن کدام ها اند؟

تعصب چیست و عامل های شکل دهنده آن کدام ها اند؟

بسم الله الرحمن الرحیم

چکیده

تعصب و عصبیت در اصل از ماده

جوايز ويژه‌ي برای کاربران سایت سیاح آنلاین اهداء مي‌گردد

جوايز ويژه‌ي برای کاربران سایت سیاح آنلاین اهداء مي‌گردد

سایت سیاح آنلاین با هدف تشویق کاربران سایت خود، تشویق اعضای

دانلود فایل اکسل نتایج امتحان کانکور روزانه سال 1393 - 1394

دانلود فایل اکسل نتایج امتحان کانکور روزانه سال 1393 - 1394

دانلود تمامی نتایج امتحان کانکور روزانه سال 1393 - 1394

نتایج امتحان کانکور روزانه سال 1393 - 1394 امروز سه‌شنبه ...

نتایج امتحان کانکور روزانه سال 1393 - 1394 امروز سه‌شنبه

وزارت تحصیلات عالی کشور نتایج امتحان کانکور سال ۱۳۹۳ را

طرز دید شهروندان افغانستان به سوی زن چگونه است؟

طرز دید شهروندان افغانستان به سوی زن چگونه است؟

چکیده

زن موجودی که بشریت را از هلاکت نجات داده و باعث

فورم کانکور دور ششم کابل سال 1393

فورم کانکور دور ششم کابل سال 1393

فورم دور ششم امتحان کانکور روزانه ولایت کــابـل سال 1393

محبوب ترین مطالب

نتایج امتحان کانکور روزانه سال 1393 - 1394 امروز سه‌شنبه ...

نتایج امتحان کانکور روزانه سال 1393 - 1394 امروز سه‌شنبه

وزارت تحصیلات عالی کشور نتایج امتحان کانکور سال ۱۳۹۳ را

نتایج امتحان کانکور روزانه سال 1392 - 1393

نتایج امتحان کانکور روزانه سال 1392 - 1393

برای مشاهده نتیجه خود بروی لینک زیر کلیک کنید.

نتایج امتحان کانکور روزانه سال 1391 - 1392

نتایج امتحان کانکور روزانه سال 1391 - 1392

برای مشاهده نتیجه خود بروی لینک زیر کلیک کنید.

جدول زماني اخذ امتحانات کانکور سال 1391 - 1392

جدول زماني اخذ امتحانات کانکور سال 1391 - 1392

اينک پلان اخذ امتحانات کانکور سال1391 الي 1392 که مرکز و

دانلود فایل اکسل نتایج امتحان کانکور روزانه سال 1393 - 1394

دانلود فایل اکسل نتایج امتحان کانکور روزانه سال 1393 - 1394

دانلود تمامی نتایج امتحان کانکور روزانه سال 1393 - 1394

نتایج آزمون کانکور شمول در موسسات تحصیلات عالی سال 1391 - ...

نتایج آزمون کانکور شمول در موسسات تحصیلات عالی سال 1391 -

نتایج آزمون شمول در موسسات تحصیلات عالی فارغان مکاتب کشور،