مسجد جامع حاجی عبدالرحمان واقع پارک زرنگار کابل
منطقه قرغه یکی از تفریحگاه های مشهور شهر کابل است که در شمالغرب کابل موقعیت دارد

نکته ها

ارزگان که به نام هاى روزگان يا ارووزگان نيز مسمى گرديده از جمله ٣٤ ولايات افغانستان است که در جمله ولايات مرکزي نيز محسوب ميشود. صاحب طبقات ناصری ارزگان را از شهرهای قدیم غور می داند. سنگ نبشه های متعددی در آن موجود است که بیانگر کیش مهر پرستی در سدهء پنجم در آن وادی بوده است و به نظر می آید که نامگذاری آن هم مبتنی بر همین آیین بوده است.

ادامه مطلب...

آخرین مطالب اضافه شده به روایت تصویر

تبلیغات

وضعیت آب و هوا

بدون ابر

22°C

اکنون کابل

بدون ابر
رطوبت: 14%
باد: WSW at 9.66 km/h
یکشنبه 13°C / 29°C روشن
دوشنبه 12°C / 28°C روشن

با ما در فیس بوک ملحق شوید

وضعیت حاضرین

ما 288 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

رهنماي انتخاب رشته پوهنتون ها براي امتحان کانکور سال 1391-1392

پوهنتون ها

پوهنحي

ديپارتمنت

کود نمبر

پذيرش

 

پوهنتون ها

پوهنحي

ديپارتمنت

کود نمبر

پذيرش

پوهنتون کابل

اقتصاد

 عمومي

001

350

پوهنتون پولي تخنيک.

ساختماني

ساختمان هاي صنعتي و مدني

066

050

شرعيات براي اناث

تعليمات اسلامي دختران

002

120

مهندسي

067

050

زمين شناسي

هايدرو مترولوژي

003

100

هايدروليک ساختمانهاي هايدروليک 

068

050

جيولوجي

004

100

ساختمان هاي ترانسپورتي

069

050

محيط زيست

005

100

آبرساني و محيط زيست  

070

050

جغرافيه

006

100

شهرسازي 

240

050

حقوق

 عمومي

007

360

جيولوجي و معادن

نفت و گاز

071

050

علوم اجتماعي

تاريخ عمومي

008

100

استخراج معادن

072

050

بشر شناسي و باستان شناسي

009

100

اکتشاف معادن

073

050

فلسفه و جامعه شناسي

010

100

جيوديزي انجنيري

074

050

هنر هاي زيبا

تياتر

011

100

تکنالوژي کيمياوي

تکنالوژي موادعضوي

075

050

موسيقي

012

080

تکنالوژي مواد غير عضوي

076

050

 سينما

013

080

تکنالوژي مواد غذايي

077

050

مجسمه

014

080

کمپيوتر انفورماتيک

آي تي

078

050

گرافيک

015

080

کمپيوتر انفارميشن ساينس

079

050

نقاشي

016

080

کمپيوتر انجنيرنگ

080

050

نمايشنامه

233

080

الکتروميخانيک

تامين برق

081

050

زبان ادبيات

فرانسوي

017

060

اتوميخانيک

082

060

آلماني

018

060

انجنيري منابع آب ومحيط زيست

آبياري انجنيري 

241

060

جاپاني

019

060

آب رساني و انجنيري هايدروليک 

242

060

انگليسي

020

150

مجموعه ظرفيت پوهنتون پوليتخنيک

 

1030

ترکي

021

080

پوهنتون طبي کابل.

معالجوي

عمومي

083

180

پشتو

022

160

ستوماتولوژي

عمومي

084

140

دري

023

160

صحت عامه

عمومي

085

120

عربي

024

080

نرسنگ 

60نفر ذکور و 80 نفر اناث 

086

140

روسي

025

120

متمم طبي

تکنالوژي لابراتوار

087

050

روانشناسي و علوم تربيتي

اداره و منجمنت تربيتي

026

080

انستيزي

088

050

روانشناسي

027

080

طب نظامي

معالجوي

089

040

پيداگوژي

028

080

صحت عامه

090

010

مشاور و رهنمايي 

234

080

مجموعه ظرفيت پوهنتون طبي کابل

 

730

ژورناليزم

عمومي

029

200

پوهنتون ننگرهار

ادبيات

عمومي

091

400

انجنيري

سيول

030

100

اقتصاد

عمومي

092

200

برق

031

070

انجنيري

عمومي

093

100

ميخانيک

032

070

تعليم و تربيه

عمومي

094

600

مهندسي

033

060

حقوق

عمومي

095

200

فارمسي

عمومي

034

140

زراعت

عمومي

096

250

کمپيوتر ساينس

عمومي

035

230

شرعيات

80 نفر ذکور و 80 نفر اناث

097

160

وترنري

عمومي

036

120

طب

عمومي

098

120

زراعت

عمومي

037

350

وترنري

عمومي

099

100

ساينس

عمومي

038

450

ساينس

عمومي

100

250

اداره عامه

عمومي

039

100

کمپيوتر ساينس

عمومي

101

100

کيميا

عمومي

040

150

ژورناليزم

عمومي

102

150

محيط زيست 

منابع طبيعي 

235

100

اداره عامه 

عمومي

243

150

اداره حوادث

237

100

مجموعه ظرفيت پوهنتون ننگرهار

 

2780

مجموعه ظرفيت پوهنتون کابل

 

5600

پوهنتون کنر

زراعت

عمومي

103

160

 پوهنتون تعليم و تربيه

زبان و ادبيات

دري

041

090

شرعيات

عمومي

104

160

انگليسي

042

090

تعليم و تربيه

عمومي

105

350

پشتو

043

100

کمپيوتر ساينس

عمومي

106

130

عربي

044

060

مجموعه ظرفيت پوهنتون کنر

 

800

روسي

045

100

پوهنتون لغمان

ادبيات

عمومي

107

160

علوم اجتماعي

تاريخ

046

060

زراعت

عمومي

108

160

جغرافيه

047

060

تعليم و تربيه

عمومي

244

160

جامعه شناسي

048

060

مجموعه ظرفيت پوهنتون لغمان

 

480

علوم و فرهنگ اسلامي

049

060

پوهنتون خوست

زراعت

عمومي

109

320

علوم طبيعي

رياضي

050

070

حقوق

عمومي

110

220

فزيک

051

070

شرعيات

عمومي

111

130

کمپيوتر ساينس

052

070

اداره و تجارت

عمومي

112

200

کيميا

053

070

تعليم و تربيه

عمومي

113

600

بيولوژي

054

070

ژورناليزم

عمومي

114

200

محيط زيست و تعليمات صحي 

238

070

کمپيوتر ساينس

عمومي

115

150

تعليمات مسلکي

روانشناسي

055

050

طب 

عمومي

116

140

تعليم و تربيه 

056

050

وترنري

عمومي 

245

120

تعليمات اختصاصي

روانشناسي ناشنوايان

057

050

انجنيري

عمومي

118

150

روانشناسي نابينايان

058

050

ادبيات

عمومي

119

250

روانشناسي عقب ماندگان

059

050

مجموعه ظرفيت پوهنتون خوست

 

2480

تربيت بدني

90 نفر ذکور و 50 نفر اناث

060

140

پوهنتون کندهار

انجنيري 

عمومي

120

100

مجموعه ظرفيت پوهنتون تعليم و تربيه کابل

 

1490

تعليم و تربيه

عمومي

121

600

پوهنتون پکتيا

انجنيري

عمومي

061

120

 بلوپي 

231

030

حقوق

عمومي

062

120

زراعت

عمومي

122

160

تعليم و تربيه

عمومي

063

550

طب

عمومي

123

100

طب

عمومي

064

120

اقتصاد

عمومي

124

150

زراعت

عمومي

065

300

شرعيات

عمومي

125

100

ادبيات 

عمومي

239

200

ژورناليزم

عمومي

126

120

مجموعه ظرفيت پوهنتون پکتيا

 

1410

حقوق 

عمومي 

246

100

 

 

 

   

اداره عامه 

عمومي 

247

100

 

 

 

   

مجموعه ظرفيت پوهنتون کندهار

1560

 
 
برای دانلود کلیک کنید

كتب نصاب تعليمى وزارت معارف افغانستان

صنف اولصنف دوهمصنف سومصنف چهارمصنف پنجمصنف ششم
علوم دینی علوم دینی ح حسن خط هنررسامی پشتو علوم دینی ح
دری علوم دینی ج دری ساینس دری علوم دینی ج
ریاضی دری علوم دینی ح انگلیسی انگلیسی انگلیسی
مهارت ها ریاضی علوم دینی ج پشتو اجتماعیات ریاضی
هنررسامی هنررسامی هنررسامی اجتماعیات علوم دینی ح پشتو
حسن خط مهارت ها مهارت ها حسن خط علوم دینی ج هنررسامی
  حسن خط ریاضی دری ساینس ساینس
      علوم دینی ح ریاضی دری
      علوم دینی ج هنررسامی اجتماعیات
      ریاضی حسن خط حسن خط

 

صنف هفتمصنف هشتمصنف نهمصنف دهمصنف یازدهمصنف دوازدهم
عربی ریاضی ریاضی تفسیر تفسير شريف علوم دینی
م. مدنی عربی عربی بيولوژي بيولوژي جعفری
حرفه بیالوژی انگلیسی كيميا كيميا پشتو
هنررسامی پشتو بیالوژی كمپيوتر كمپيوتر دری
بیالوژی جغرافیه پشتو فرهنگ فرهنگ تاریخ
پشتو م. مدنی جغرافیه دري دري جغرافیه
جغرافیه علوم دینی م. مدنی جغرافيه جغرافيه ریاضی
علوم دینی جعفری علوم دینی جيولوژي تعليمات اسلامي بیالوژی
جعفری تاریخ جعفری تعليمات اسلامي جعفری فزیک
ریاضی هنررسامی تاریخ جعفری تاريخ کیمیا
تجوید تجوید هنررسامی تاريخ رياضي  
تاریخ حرفه تجوید رياضي پشتو  
فزیک فزیک حرفه پشتو فزيك  
کیمیا کیمیا فزیک فزيك معلومات مدني  
لسان دری لسان دری کیمیا      
    لسان دری      

ماده های غذایی که می‌توانند کشنده باشند

IMAGE

خوردن برای انسان‌ها تفریحی لذت‌بخش به شمار می‌رود. با این حال برخی مواد غذایی باید با احتیاط مصرف شوند زیرا... ادامه مطلب...

مارک زاکربرگ: رکورد تازه فیس بوک، یک میلیارد کارب...

IMAGE

بنیانگذار فیس‌بوک می گوید این شبکه اجتماعی با شکستن رکود تازه ای، در ظرف یک روز یک میلیارد کاربر داشته است.... ادامه مطلب...

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد امتحان کانکور ...

IMAGE

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور شبانه سال 1394 رسانیده می شود که حسب فیصله تاریخی 3/4/1394 شورای رهبری وزارت... ادامه مطلب...

لست شمولیت در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی با تخفیف ...

IMAGE

وزارت تحصیلات عالی کشور لست تخفیف معیین شمولیت در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی سال 1393 - 1394 را اعلام کرد. برای... ادامه مطلب...

معرفى ولايت ننگرهار - افغانستان

IMAGE

ولايت ننگرهار درشرق کشور در ٧٠درجه و ٢٨ دقيقه طول البد شرق ودر ٣٣ درجه و ٥٦دقيقه عرض البد شمال موقعيت دارد که... ادامه مطلب...

نام و تعداد ولسوالی های ولایات افغانستان

IMAGE

در 34 ولایت افغانستان به تعداد 364 ولسوالی موجود میباشد. 1- ولایت کابل: 15 ولسوالی (استالف، بگرامی، فرزه، پغمان،... ادامه مطلب...

ذخایر معدنی افغانستان

IMAGE

سرزمين افغانستان معادن بي شماري دارد كه بعضي آنها كشف و دوره هاي سروي و اكتشافي را پشت سر گذاشته و آماده... ادامه مطلب...

دریاچه های افغانستان

IMAGE

دریاچه های افغانستان از نظر ترکیب به دو دسته تقسیم می شوند: - دریاچه های شور: آب ایستاده غزنی،دریاچه نمکزار... ادامه مطلب...

فورم کانکور دور ششم کابل سال 1393

IMAGE

فورم دور ششم امتحان کانکور روزانه ولایت کــابـل سال 1393 - 1394 با کلید مکمل جوابات  (توجه: سیاح آنلاین در مورد... ادامه مطلب...

فورم کانکور روزانه دور پنجم ولایت کابل سال 1393

IMAGE

فورم دور پنجم امتحان کانکور روزانه ولایت کــابـل سال 1393 - 1394 با کلید مکمل جوابات  (توجه: سیاح آنلاین در مورد... ادامه مطلب...

د لوط علیه السلام کیسه په قران كی

IMAGE

مخکې مو یاد کړل چې ابراهیم علیه السلام د حران له ښاره هجرت وکړ کوم چې د مابین النهرین د هیوادو شمالي لوري ته... ادامه مطلب...

د فرعون او د هغه د قوم برخلیک

IMAGE

هغه کړاوونه چې فرعونیان پرې مبتلا شولد موسی علیه السلام نیک نصیحت فرعون او د هغه قوم ته کومه ګټه ونه رسوله، لا... ادامه مطلب...

اسلامی اقتصاد او د پیسو اقتصادی سیاستونه

IMAGE

اقتصادی سیاستونه Economic Policies د یو هیواد اقتصادی سیاستونه د مختلفو سیاستونو مجموعه ته وویل کیږی چې د پیسو... ادامه مطلب...

راهکار های توسعه اقتصادی از دیدگاه علمای علم اقتص...

IMAGE

نام کتاب کینز (نظریه عمومی اشتغال، پول و بهره) پیام خاصی دارد و آن اینکه نه نظریه پیشین کلاسیکی و نئوکلاسیکی،... ادامه مطلب...

رحمت و هدایتگری حضرت محمد صلی الله علیه وسلم

IMAGE

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.. خداوند می... ادامه مطلب...

رسول الله صلی الله علیه وسلم در دوران جوانی و نوجو...

IMAGE

نبی اکرم -صلى الله علیه وسلم- در دوران جوانی و نوجوانی، بهترین ویژگی‌های موجود در طبقات مختلف مردمان را دارا... ادامه مطلب...

افغانستان از زمان یفتلی‌ها تا دوره‌ی مستقل اسلا...

IMAGE

افغانستان در زمان یفتلی‌ها (۴۲۵-۵۶۶میلادی) چنانچه در مطلب گذشته (افغانستان از گذشته دور تا قرن ششم قبل از... ادامه مطلب...

تاریخچه آیین بودایی و اوضاع عمومی آن در افغانستان

IMAGE

درعصر “هیون‌تسنگ” که اوایل ظهور اسلام بود، آیین بودایی (بودا) مذاهب متعدد داشته وتا هژده مذهب درآن موجود... ادامه مطلب...

نماز استخاره چیست و چگونه صورت می گیرد؟

IMAGE

استخاره یعنی طلب خیر کردن، و هر کس قصد انجام کار مهمی نمود، مستحب است در مورد آن از خداوند متعال طلب خیر... ادامه مطلب...

اعجاز علمی و عددی قرآن عظیم الشان

IMAGE

قرآن كتاب هدایت است: یا أَیهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِی... ادامه مطلب...

بورس تحصیلی دوره لیسانس کشور سریلانکا 2016

IMAGE

کشور سوسیالستی سریلانکا درسال جاری از اعطا 6 سیت بورسیه تحصیلی دوره لیسانس برای محصلان افغان خبرداده است.... ادامه مطلب...

بورس های تحصیلی دوره لیسانس کشور کوریا برای سال 201...

IMAGE

ثبت نام برای بورس های تحصیلی دوره لیسانس کشور کوریا (KGSP) برای سال 2016 آغاز شده است.این بورس ها بشمول یک سال آموزش... ادامه مطلب...

۲۸ اسد روز استقلال، از بانی استقلال تا حامی استقل...

IMAGE

هرچند در رابطه با سالروز دقیق استرداد استقلال کشور اما و اگرهای بسیاری وجود دارد؛ با این وجود ما به تقلید از... ادامه مطلب...

28 اسد روز استرداد استقلال افغانستان - امان الله خا...

IMAGE

بعد ازینکه امان الله خان در سال ۱۹۱۹ میلادی زمام شاه افغانستان اعلام شد، آزادی و استقلال افغانستان را در صدر... ادامه مطلب...

افسانه سرزمین وحشت - افغانستان

IMAGE

حکایت میشود از گذشته گان که سرزمینی با منابع سرشار طبیعی و موقعیت جغرافیایی بهتر در یکی از نقطه های این کره... ادامه مطلب...

اسلام من کاملترین و مقدس ترین دین ها است

IMAGE

اسلام من دینست که یکتا پرستی؛ صلح؛ برادری؛ عدالت؛ وحدت؛ احترام؛ اخلاق و نظام های جامع و کامل سیاسی؛ اقتصادی؛... ادامه مطلب...

دانستنيهاي كلي افغانستان

نام عرفی: افغانستاننام رسمی: جمهوری اسلامی افغانستاننام بین المللی: AFGHANISTANدین رسمی: دین مقدس اسلامزبان رسمی:... ادامه مطلب...

اقتصاد و منابع زیر زمینی افغانستان

IMAGE

اقتصاد، رفتار خاص انسان است كه خواستن ارزش‌يابي و انتخاب در زمينه‌ي توليد توزيع و مصرف توأم باشد و بيشترين... ادامه مطلب...

آخرین مطالب اضافه شده

درست نویسی و درست خوانی؛ تحقیق و نگارش

درست نویسی و درست خوانی؛ تحقیق و نگارش

بخش اول

همه مدانیم که درست نویسی و درست خوانی یکی از اصل های مهم

بورس تحصیلی دوره لیسانس کشور سریلانکا 2016

بورس تحصیلی دوره لیسانس کشور سریلانکا 2016

کشور سوسیالستی سریلانکا درسال جاری از اعطا 6 سیت بورسیه تحصیلی دوره

معرفى ولايت ننگرهار - افغانستان

معرفى ولايت ننگرهار - افغانستان

ولايت ننگرهار درشرق کشور در ٧٠درجه و ٢٨ دقيقه طول البد شرق ودر ٣٣

بورس های تحصیلی دوره لیسانس کشور کوریا برای سال 2016

بورس های تحصیلی دوره لیسانس کشور کوریا برای سال 2016

ثبت نام برای بورس های تحصیلی دوره لیسانس کشور کوریا (KGSP) برای سال

نام و تعداد ولسوالی های ولایات افغانستان

نام و تعداد ولسوالی های ولایات افغانستان

در 34 ولایت افغانستان به تعداد 364 ولسوالی موجود میباشد.

1- ولایت

محبوب ترین مطالب

نتایج امتحان کانکور روزانه سال 1393 - 1394 امروز سه‌شنبه اعلام شد

نتایج امتحان کانکور روزانه سال 1393 - 1394 امروز سه‌شنبه اعلام شد

وزارت تحصیلات عالی کشور نتایج امتحان کانکور سال ۱۳۹۳ را امروز سه‌شنبه

نتایج امتحان کانکور روزانه سال 1392 - 1393

نتایج امتحان کانکور روزانه سال 1392 - 1393

برای مشاهده نتیجه خود بروی لینک زیر کلیک کنید.

نتایج امتحان کانکور روزانه سال 1391 - 1392

نتایج امتحان کانکور روزانه سال 1391 - 1392

برای مشاهده نتیجه خود بروی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود فایل اکسل نتایج امتحان کانکور روزانه سال 1393 - 1394

دانلود فایل اکسل نتایج امتحان کانکور روزانه سال 1393 - 1394

دانلود تمامی نتایج امتحان کانکور روزانه سال 1393 - 1394 کابل و ولایات

جدول زماني اخذ امتحانات کانکور سال 1391 - 1392

جدول زماني اخذ امتحانات کانکور سال 1391 - 1392

اينک پلان اخذ امتحانات کانکور سال1391 الي 1392 که مرکز و ولايات با