ورود ثبت نام

     ورود به حساب کاربری

نام کاربری: *                
رمز ورود: *                  
مرا بخاطر داشته باش!

       ایجاد حساب کاربری

گزینه های ستاره (*) دار الزامی می باشند.
نام: *                             
نام کاربری: *                
رمز ورود: *                  
تائیدیه رمز ورود: *      
ایمیل آدرس: *            
تائیدیه ایمیل آدرس: *
کد امنیتی *
Reload Captcha

ظرفیت و کود نمبر رشتۀ پوهنتون ها برای امتحان کانکور سال 1394 - 1395

برای دریافت لست کود رشته تحصیلی دانشگاه ها، موسسات تحصیلات عالی، مدارس دینی و نیمه عالی (دارالعلوم ها انستیتوت ها و تربیه معلم) مرکز و ولایات سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵ بروی لینک زیر کلیک کنید.

 برای دانلود ابتدا وارد سایت شوید اگر تا هنوز ثبت نام نکرده اید اینجا را کلیک کنید

بعداً بروی لینک زیر کلیک کنید.

 نشر این جدول در سایر صفحات انترنتی تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.

1- دانشگاه کابل از کود رشتۀ 001 تا 083
دانشکده دیپارتمنت ظرفیت جذب کود رشته
اقتصاد  عمومی 500 تن 1
شرعیات تعلیمات اسامی صرف برای اناث 100 تن 2
زمین شناسی هایدرو متیورولوژی صرف برای ذکور 35 تن 3
هایدرو متیورولوژی صرف برای اناث 25 تن 4
جغرافیه صرف برای  ذکور 35 تن 5
جغرافیه صرف برای اناث 35 تن 6
جیولوجی صرف برای ذکور 40 تن 7
جیولوجی صرف برای اناث 20 تن 8
محیط زیست محیط زیست صرف برای ذکور 40 تن 9
محیط زیست صرف برای اناث 15 تن 10
منابع طبیعی صرف برای ذکور 30 تن 11
منابع طبیعی صرف برای اناث 20 تن 12
ادارۀ حوادث صرف برای ذکور 30 تن 13
ادارۀ حوادث صرف برای اناث 20 تن 14
حقوق  عمومی 300 تن 15
علوم اجتماعی تاریخ عمومی 80 تن 16
بشر شناسی و باستان شناسی 80 تن 17
فلسفه و جامعه شناسی 40 تن 18
هنرهای زیبا تیاتر 60 تن 19
موسیقی 60 تن 20
 سینما 50 تن 21
مجسمه سازی 50 تن 22
گرافیک دیزاین 50 تن 23
نقاشی 40 تن 24
فوتوگرافی 50 تن 25
فلمنامه و نمایشنامه نویسی 60 تن 26
زبان های خارجی آلمانی 50 تن 27
چینایی 50 تن 28
انگیسی صرف برای ذکور 75 تن 29
انگیسی صرف برای اناث 75 تن 30
فرانسوی 30 تن 31
اسپانوی 50 تن 32
روسی 150 تن 33
ترکی 60 تن  34
عربی 40 تن 35
زبان و ادبیات  ملی  فارسی دری 150 تن 36
پشتو 170 تن 37
اداره و پالیسی عامه عمومی صرف برای ذکور 60 تن 38
عمومی صرف برای اناث 60 تن 39
فارمسی عمومی صرف برای ذکور 80 تن 40
عمومی صرف برای اناث 60 تن 41
ژورنالیزم عمومی 200 تن 42
روانشناسی و علم تربیتی ادارۀ تربیتی 30 تن 43
روانشناسی 30 تن 44
پیداگوژی 30 تن 45
 پان و پروگرا 30 تن 46
کار اجتماعی 30 تن 47
مشاوره و رهنمایی 30 تن 48
انجنیری سیول صرف برای ذکور 80 تن 49
سیول صرف برای اناث 30 تن 50
بر و الکترونکس 60 تن 51
میخانیک صرف برای ذکور 50 تن 52
میخانیک صرف برای اناث 10 تن 53
 انرژی 50 تن 54
مهندسی صرف برای ذکور 40 تن 55
مهندسی صرف برای اناث 20 تن 56
کمپیوتر ساینس انجنیری نر افزار صرف برای ذکور 50 تن 57
انجنیری نر افزار صرف برای اناث 30 تن 58
تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور 50 تن 59
تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث 30 تن 60
سیست های معلوماتی صرف برای ذکور 50 تن 61
سیست های معلوماتی صرف برای اناث 30 تن 62
علوم وترنری عمومی 100 تن 63
زراعت اقتصاد و توسعۀ زراعتی 40 تن 64
اگرانومی صرف برای ذکور 30 تن 65
اگرانومی صرف برای اناث 15 تن 66
حفاظت از نباتات 40 تن 67
جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور 30 تن 68
جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث 15 تن 69
علوم حیوانی صرف برای ذکور 30 تن 70
علوم حیوانی صرف برای اناث 15 تن 71
هارتیک چر صرف برای ذکور 30 تن 72
هارتیک چر صرف برای اناث 15 تن 73
خاک شناسی و آبیاری صرف برای ذکور 30 تن 74
خاک شناسی و آبیاری صرف برای اناث 15 تن 75
بایو تکنالوژی و تولید تخ های بذری 40 تن 76
ساینس ریاضیات 120 تن 77
فزیک صرف برای ذکور 80 تن 78
فزیک صرف برای اناث 60 تن 79
بیولوژی صرف برای ذکور 80 تن 80
بیولوژی صرف برای اناث 60 تن 81
کیمیا صرف برای ذکور 80 تن 82
کیمیا صرف برای اناث 60 تن 83
مجموع ظرفیت جذب دانشگاه کابل  (4970 تن)
2- دانشگاه پولی تخنیک  کابل (از کود رشتۀ 084 تا 128)
دانشکده دیپارتمنت ظرفیت جذب کود رشته
ساختمانی ساختمان ای صنعتی و مدنی صرف برای ذکور 45 تن 84
ساختمان ای صنعتی و مدنی صرف برای اناث 15 تن 85
مهندسی صرف برای ذکور 40 تن 86
مهندسی صرف برای اناث 20 تن 87
شهرسازی صرف برای ذکور 40 تن 88
شهرسازی صرف برای اناث 20 تن 89
اداره و ساختمان صرف برای ذکور 40 تن 90
اداره و ساختمان صرف برای اناث 20 تن 91
 ترانسپورتی راه آهن صرف برای ذکور 45 تن 92
راه آهن صرف برای اناث 10 تن 93
انجنیری ساختمان ای ترانسپورتی صرف ذکور 45 تن 94
انجنیری ساختمان ای ترانسپورتی صرف اناث 10 تن 95
جیولوجی و معادن انجنیری ت حص و اکتشاف معادن صرف ذکور 50 تن 96
انجنیری ت حص و اکتشاف معادن صرف اناث 10 تن 97
نفت و گاز صرف برای ذکور 50 تن 98
نفت و گاز صرف برای اناث 10 تن 99
استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور 50 تن 100
استخراج زیرزمینی معادن صرف برای اناث 10 تن 101
استخراج روبازمعادن صرف برای ذکور 50 تن 102
استخراج روبازمعادن صرف برای اناث 10 تن 103
 جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی معادن 50 تن 104
الکترو میخانیک تامین برق صرف برای ذکور 40 تن 105
 تأمین برق صرف برای اناث 15 تن 106
انجنیری اتومیخانیک صرف برای ذکور 45 تن 107
انجنیری اتومیخانیک صرف برای اناث 20 تن 108
جیودیزی جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور 45 تن 109
جیودیزی انجنیری صرف برای اناث 15 تن 110
سیست اطاعات جغرافیایی صرف برای ذکور 45 تن 111
سیست اطاعات جغرافیای صرف برای اناث 15 تن 112
تکنالوژی کیمیاوی تکنالوژی مواد عضوی صرف برای ذکور 45 تن 113
تکنالوژی موادعضوی صرف برای اناث 25 تن 114
تکنالوژی موادغیرعضوی صرف برای ذکور 45 تن 115
تکنالوژی موادغیرعضوی صرف برای اناث 25 تن 116
تکنالوژی موادغذایی صرف برای ذکور 45 تن 117
تکنالوژی موادغذایی صرف برای اناث 25 تن 118
انجنیری کمپیوتر و ان ماتیک تکنالوژی مع وماتی صرف برای ذکور 35 تن 119
تکنالوژی مع وماتی صرف برای اناث 25 تن 120
محاسبه و ع و معلوماتی صرف برای ذکور 35 تن 121
محاسبه و ع و معلوماتی صرف برای اناث 25 تن 122
انجنیری کمپیوتر صرف برا ی ذکور 35 تن 123
انجنیری کمپیوتر صرف برا ی اناث 25 تن 124
منابع آبی هایدرولیک وساختمان ای هایدروتخنیکی صرف ذکور 45 تن 125
هایدرولیک وساختمان ای هایدروتخنیکی صرف اناث 15 تن 126
آبرسانی و انجنیری محیط زیست صرف برای ذکور 45 تن 127
آبرسانی و انجنیری محیط زیست صرف برای اناث 15 تن 128
مجموع ظرفیت جذب دانشگاه پولی تخنیک کابل ( 1390 تن )
3- دانشگاه طبی کابل (ازکود رشتۀ 129 تا 144)
دانشکده دیپارتمنت ظرفیت جذب کود رشته
طب معالجوی عمومی صرف برای ذکور 80 تن 129
عمومی صرف برای اناث 70 تن 130
ستوماتولوژی عمومی صرف برای ذکور 55 تن 131
عمومی صرف برای اناث 75 تن 132
نرسنگ نرسنگ صرف برای ذکور 30 تن 133
نرسنگ صرف برای اناث 50 تن 134
قابلگی صرف برای اناث 40 تن 135
صحت عامه عمومی صرف برای ذکور 35 تن 136
عمومی صرف برای اناث 45 تن 137
علوم صحی تکنالوژی طبی صرف برای ذکور 25 تن 138
تکنالوژی طبی صرف برای اناث 25 تن 139
انستیزی صرف برای ذکور 25 تن 140
انستیزی صرف برای اناث 25 تن 141
طب معالجوی (نظامی) طب معالجوی  2 تن اناث  28  تن ذکور 30 تن 142
فارمسی 1  تن اناث  4  تن ذکور 5 تن 143
نرسنگ عالی 5 تن 144
مجموع ظرفیت جذب دانشگاه طبی کابل (620  تن)
4- دانشگاه تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی (از کود رشتۀ 145 تا 171)
دانشکده دیپارتمنت ظرفیت جذب کود رشته
زبان و ادبیات دری 80 تن 145
انگ یسی 80 تن 146
پشتو 80 تن 147
عربی 70 تن 148
ترکی 70 تن 149
روسی 70 تن 150
علوم اجتماعی تاریخ عمومی 60 تن 151
جغرافیه 60 تن 152
جامعه شناسی 60 تن 153
علوم طبیعی بیولوژی 70 تن 154
ریاضی 70 تن 155
فزیک 70 تن 156
کیمیا 70 تن 157
محیط زیست 70 تن 158
علوم تربیتی  و مسلکی مدیریت 60 تن 159
تعلیم و تربیۀ عمومی 60 تن 160
تعلیم و تربیۀ دورۀ کودکستان 60 تن 161
تعلیمات اختصاصی روانشناسی نابینایان 50 تن 162
روانشناسی عقب ماندگان ذهنی 50 تن 163
تربیت بدنی اناث عمومی 80 تن 164
ذکورعمومی 150 تن 165
آموزش کامپیوتر و تکنالوژی معلوماتی دیتا منجمنت 60 تن 166
شبکه 60 تن 167
روانشناسی روان شناسی عمومی 60 تن 168
مشاوره و رهنمایی 60 تن 169
تعلیمات اسلامی عقیده و فقه 60 تن 170
سیرت و حدیث 60 تن 171
مجموع ظرفیت جذب دانشگاه تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی (1850 تن)
Loading...

آخرین ویدیو ها

Bahar Media  SayahOnline

ورود به سایت